Found and Loved

PRIVACYBELEID

3 maart 2021

 

Privacy is voor Found and Loved van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Wij gaan zorgvuldig met de door ons verkregen gegevens om en zullen ervoor zorgen dat deze gegevens voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Found and Loved zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.foundandloved.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Found and Loved.

Contactgegevens

Found and Loved info@foundandloved.nl

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling uw bestelling. Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met onze betalingsprovider Mollie B.V.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Found and Loved verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Het afhandelen van uw betaling

2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

4. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

5. Om goederen en diensten bij u af te leveren

6. Found and Loved analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

7. Found and Loved verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

8. Om u de betaalmethoden van Klarna aan te kunnen bieden, kunnen wij bij het afrekenen uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden op u kan afstemmen. Uw doorgegeven persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna zelf.

Geautomatiseerde besluitvorming

Found and Loved neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Found and Loved) tussen zit. Found and Loved gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

– Google Analytics, om het gebruik van de website te meten en analyseren, om op die manier de website te kunnen optimaliseren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Found and Loved bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Inactieve accounts: jaar/jaren Bestellingen in behandeling: week/weken Mislukte bestellingen: dag (en) Geannuleerde bestellingen: dag (en) Voltooide bestellingen: jaar/jaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Found and Loved verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Found and Loved en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@foundandloved.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Found and Loved wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De hieronder getoonde informatie wordt aan je verstrekt zodat je volledig op de hoogte bent wat cookies zijn en welke cookies Found and Loved gebruikt. Hierdoor kun je een weloverwogen beslissing maken over blijvende aanvaarding van deze cookies. Found and Loved gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Found and Loved gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.